Prüfungen / Εξετάσεις

News / Νέα


Zertifizierung in Griechischer Sprache

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Zentrum für griechische Sprache in Thessaloniki (http://www.greeklanguage.gr/certification) bietet in Zusammenarbeit mit der Prüfstelle in Zürich eine Zertifizierung von Sprachkompetenz in griechischer Sprache an. 

Ort der Prüfung ist das Kulturzentrum Agios Dimitrios, Rousseaustr. 17, 8037 Zürich.

Die Daten der Prüfungen sind abhängig vom Niveau und finden im Mai statt.

Notwendige Schritte für den/die Kandidat/Kandidatin:
1. Ausfüllen des Bewerbungsformulars und des Fragebogens 
2. Beilegen einer Kopie des Personalausweises oder Reisepasses

3. Einzahlen des Prüfungsgeldes (A1: 75 SFr, A2/B1: 88 SFr, B2/Γ1/Γ2: 98 SFr)  
Konto: 80-151-4
Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich
Zugunsten von: Verb. Griech. Elternverein "Aristoteles"
8050 Zürich
IBAN: CH48 0070 0114 8000 6569 9

Übungsmaterial für die Prüfung kann in der griechischen Bibliothek (Rousseaustrasse 17, 8037 Zürich) eingesehen werden. Ausgeliehen darf das Material nur von Lehrpersonen für Griechisch als Fremdsprache. 

Weitere Informationen, den Antrag und Fragebogen für die Teilnahme an den Prüfungen können Sie auf der Website des Elternvereins „Aristoteles“ finden: http://www.aristotelis-zh.ch/?page_id=65

 

____________________________________________________________________

Προς όλους τους ενδιαφερόμενους                                                                                       

Θέμα: Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας

Αξιότιμοι κύριοι/Αξιότιμες κυρίες,

φέτος, για δεύτερη χρονιά, λειτουργεί στη Ζυρίχη εξεταστικό κέντρο για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (http://www.greeklanguage.gr/certification/).

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν, ανάλογα με το επίπεδο.

Απαραίτητες ενέργειες του/της υποψήφιου/υποψήφιας:

  1. Συμπληρώνει την αίτηση συμμετοχής και το ερωτηματολόγιο
  2. Επισυνάπτει φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου

3.  Καταθέτει τα χρήματα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις (εξέταστρα: Α1: 75 SFr, Α2/Β1: 88 SFr, Β2/Γ1/Γ2: 98 SFr) στο λογαριασμό:

Konto: 80-151-4   

ZürcherKantonalbank, 8010 Zürich

Zugunsten von:

Verb. Griech. ElternVerein "ARISTOTELES"
8050 Zürich
IBAN:  CH48 0070 0114 8000 6569 9

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στα διαλείματα και από τους δασκάλους στα Τμήματα Μητρικής Γλώσσας (ελληνικά σχολεία: http://aristotelis-zh.ch/plnrofories.html).

Τόπος των εξετάσεων είναι το Πνευματικό Κέντρο Άγιος Δημήτριος, Rousseaustr. 17, 8037 Zürich. Υλικό για τις εξετάσεις μπορείτε να ξεφυλλίσετε στην Ελληνική Βιβλιοθήκη (Rousseaustrasse 17, 8037 Zürich). Δικαίωμα δανεισμού έχουν μόνο οι δάσκαλοι και καθηγητές της Ελληνικής και της Ελληνικής ως Ξένη Γλώσσα.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την αίτηση και το ερωτηματολόγιο για την συμμετοχή στις εξετάσεις μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων «Αριστοτέλης»:http://www.aristotelis-zh.ch/?page_id=34http://www.aristotelis-zh.ch/?page_id=34

Π.Δ. 60/10 (ΦΕΚ – 98 Α/30-6-2010): Τροποποίηση του π.δ. 363/1998 «Πιστοποιητικό ελληνο­μάθειας, τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετο­χής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών (Α΄ 242).

 

___________________________________________________________________

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ­βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3.  Τη με αριθμ. 1120/Η/07.01.2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Π.Δ.Μ.Θ για τον κα­θορισμό αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β΄ 1).

4. Τη με αριθμ. 155/18.06.2007 γνωμοδότηση του Διοι­κητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

5. Τη με αριθμ. 51/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, Τμήμα Ε΄, με πρόταση της Υφυπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Το άρθρο 5 του π.δ 363/1998 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 5- Περιεχόμενο των εξετάσεων- 1. Για το καθέ­να από τα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας, συντάσσονται θέματα για την εξέταση των τεσσάρων δεξιοτήτων, δηλαδή κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, με ανάλογο βαθμό δυσκολίας. Στα επίπεδα Β2, Γ1 και Γ2 η εξέταση περιλαμβάνει απαραιτήτως και τη «χρήση της ελληνικής γλώσσας». 2. Στόχος της εξέτασης είναι η διαπίστωση της ικανότητας των υποψηφίων να χειρίζονται την ελληνική γλώσσα και να ανταποκρίνονται γραπτά και προφορικά σε ποικιλία καθημερινών πρακτικών, προσω­πικών και επαγγελματικών καταστάσεων στο επίπεδο στο οποίο εξετάζονται».

 

Άρθρο 2

Καταργείται το Κεφάλαιο της διάταξης του άρθρου 9 του π.δ. 363/1998 υπό τον τίτλο «Περιγραφή επιπέδων» και προστίθενται στο π.δ. 363/1998 άρθρα 10, 11 και 12 ως εξής: «Άρθρο 10- Επίπεδα πιστοποιητικού ελληνο­μάθειας- 1. Τα επίπεδα πιστοποιητικού ελληνομάθειας ορίζονται σε έξι (6), με αύξοντα αριθμό δυσκολίας, συμ­βολίζονται δε με κεφαλαία γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου: Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2 και αντιστοιχούν προς τα επίπεδα γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης (κεφάλαιο 3 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς). Οι ανά επίπεδο γλωσσικές δεξιότητες, στις οποίες εξετάζονται οι υποψήφιοι, αφορούν στην κατανό­ηση και παραγωγή του γραπτού και προφορικού λόγου. Στις εξετάσεις συμμετέχουν, ύστερα από αίτησή τους, ομογενείς και αλλογενείς, ηλικίας μεγαλύτερης των οκτώ (8) ετών, οι οποίοι έχουν τις απαιτούμενες για κάθε επίπεδο γνώσεις, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

2. Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας χορηγείται σε ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας, εκτός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και οι οποίοι συμμετέχουν με επιτυχία στις διενεργούμενες υπό την ευθύνη του Κέντρου Ελλη­νικής Γλώσσας εξετάσεις (ή απαλλάσσονται από αυτές). Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας αντικατοπτρίζει τη δυνατότητα των κατόχων να χειρίζονται την ελληνική γλώσσα και να ανταποκρίνονται γραπτά και προφορικά σε ποικιλία καθημερινών πρακτικών και επαγγελματικών καταστάσεων σε διάφορα επίπεδα.

 

Άρθρο 11- Περιγραφή Επιπέδων

ΕΠΙΠΕΔΟ Α1

Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Α1 μπορούν να κατανοήσουν και να παραγάγουν απλό γραπτό ή προφορικό λόγο πάνω σε πολύ οικεία θέματα. Μπορούν να συστηθούν και να συστήσουν άλλους, να ρωτήσουν και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν στοιχει­ώδη προσωπικά στοιχεία και να ακολουθήσουν απλές οδηγίες. Μπορούν να συνδιαλλαγούν με απλό τρόπο με στόχο την ικανοποίηση άμεσων συγκεκριμένων ανα­γκών, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει.

ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (για παιδιά 8-12 ετών)

Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Α1 για παιδιά 8-12 ετών, ανάλογα με τις γνωστικές δεξιότητες της ηλι­κίας τους, μπορούν να κατανοήσουν και να παραγάγουν απλά κείμενα (π.χ. μηνύματα, απλές περιγραφές) σε γραπτό ή προφορικό λόγο πάνω σε πολύ οικεία θέματα. Μπορούν να συνδιαλλαγούν στοιχειωδώς με συνομηλί­κους και ενηλίκους για ζητήματα που αφορούν στους ίδιους και άλλους υπό την προϋπόθεση οι συνομιλητές να μιλούν αργά και καθαρά και να είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν.

ΕΠΙΠΕΔΟ Α2

Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Α2 μπορούν να κατανοήσουν και να παραγάγουν εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και σχετίζονται με θέματα που τους αφορούν άμεσα (βασικές ατομικές και οικογενεια­κές πληροφορίες, εργασία, αγορές, κ.ά). Επίσης μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες για οικεία θέματα, να κα­τανοούν την κεντρική ιδέα εντοπίζοντας συγκεκριμένες λεπτομέρειες απλών κειμένων και να είναι σε θέση να συνθέσουν απλά αφηγηματικά και περιγραφικά κείμενα περιορισμένης θεματολογίας.

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1

Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Β1 μπορούν να κατανοήσουν και να παραγάγουν λόγο με καθημερι­νές εκφράσεις πάνω σε οικεία θέματα (σπίτι, εργασία, σχολείο, ελεύθερο χρόνο) ανταποκρινόμενοι σε ένα ευρύ φάσμα γλωσσικών λειτουργιών. Επίσης μπορούν να περιγράφουν γεγονότα, εμπειρίες, φιλοδοξίες και ελπίδες, να αφηγούνται και να επιχειρηματολογούν με απλό τρόπο πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος τονίζοντας τα σημεία που θεωρούν σημαντικά και δίνο­ντας κάποιες λεπτομέρειες, να χειρίζονται καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού σε περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα και να κρατούν σημειώσεις κατά τη διάρκεια μιας διάλεξης, εφόσον η ομιλία είναι καλά οργανωμένη συνοψίζοντας απλά κείμενα.

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2

Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Β2 μπορούν να κατανοήσουν τις κύριες ιδέες σύνθετων κειμένων σε θέματα αφηρημένα ή συγκεκριμένα. Επίσης μπορούν να εκφραστούν προφορικά ή γραπτά με ευχέρεια σε ευρύ φάσμα θεμάτων με υψηλό βαθμό ελέγχου της γραμματικής υιοθετώντας το κατάλληλο επίπεδο τυπι­κότητας ανάλογα με τις περιστάσεις, να παραγάγουν σαφή, λεπτομερή περιγραφικά, αφηγηματικά κείμενα και επιχειρήματα ακολουθώντας τις καθιερωμένες συμβάσεις κάθε κατηγορίας κειμένου, υπογραμμίζοντας τα σημαντικά σημεία καν δίνοντας συναφείς υποστηρικτι-κές λεπτομέρειες και να είναι σε θέση επιχειρηματολο­γώντας να υποστηρίζουν την άποψή τους.

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1

Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Γ1 μπορούν να κατανοήσουν ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακρο­σκελών κειμένων και συζητήσεων, έχοντας γνώση της συναισθηματικής, μεταφορικής και παιγνιώδους χρήσης της γλώσσας. Επίσης μπορούν να εκφραστούν άνετα και αυθόρμητα, συνήθως χωρίς να φαίνεται πως αναζητούν την κατάλληλη έκφραση, να παραγάγουν σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημά­των, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής.

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ2

Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Γ2 μπορούν να κατανοήσουν σχεδόν όλα όσα ακούν ή διαβάζουν, εφόσον αυτά περιέχουν πολλά στοιχεία της καθομιλουμένης, να αναγνωρίσουν υπονοούμενες σημασίες, έχο­ντας τη δυνατότητα να (ανα)συνθέσουν και να συνοψί­σουν κείμενα με επιχειρήματα, περιγραφές ή αφηγήσεις σε ύφος κατάλληλο για την παρουσίαση του κειμένου, να εκφραστούν αυθόρμητα με άνεση και ακρίβεια δια­χωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμη και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις.

Άρθρο 12- Αντιστοίχιση με τα επίπεδα του Συμβουλίου της Ευρώπης-1. Τα ισχύοντα τέσσερα (4) επίπεδα πιστοποίησης ελληνομάθειας, συμβολιζόμενα με τα τέσσερα πρώτα κεφαλαία γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, ήτοι Α, Β, Γ και Δ, αντιστοιχίζονται ως ακολούθως:

Το Επίπεδο Α γίνεται Επίπεδο Α2 του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το Επίπεδο Β γίνεται Επίπεδο Β1 του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το Επίπεδο Γ γίνεται Επίπεδο Β2 του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το Επίπεδο Δ γίνεται Επίπεδο Γ1 του Συμβουλίου της Ευρώπης.

2. Η μετονομασία των επιπέδων δεν καταργεί τα πι­στοποιητικά που έχουν ως τώρα χορηγηθεί από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας».

 

Άρθρο 3

Καταργούμενες - Τελικές διατάξεις

1. Η Β7/256/19.05.1998 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 530) καταργείται.

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη­σκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2010