Η «Μιλιά» είναι η εφημερίδα των μαθητών του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας Ζυρίχης Apfelbaum.

Το όνομά της το εμπνεύστηκε από το όνομα του ελβετικού σχολείου (Apfelbaum) που μας φιλοξενεί, το οποίο στα ελληνικά σημαίνει το δέντρο μηλιά και κάνει λογοπαίγνιο με τη λέξη μιλιά, που σημαίνει ομιλία. Είναι λοιπόν η μιλιά της μηλιάς μας, ένα δώρο από τους μαθητές προς τους μαθητές.

Το σχολείο μας έχει μαθητές από 4 έως 15 χρονών, λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα, κάθε Σάββατο για τέσσερις ώρες και οι μαθητές διδάσκονται την ελληνική γλώσσα, καθώς και στοιχεία ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού.

Σχεδόν όλα τα κείμενα και οι ζωγραφιές είναι από τους μαθητές. Εδώ θα σας γράφουμε τις ιστορίες μας, θα μοιραζόμαστε μαζί σας τις ζωγραφιές μας, τις ιδέες μας, τις συνταγές μας, θα σας διασκεδάζουμε με γρίφους και αστεία. Φιλοδοξούμε η «Μιλιά» μας να βρει πολλούς φίλους και να έχουμε επικοινωνία με μαθητές από άλλα ελληνικά σχολεία στην Ελβετία και σε άλλες χώρες.

Πού μπορείτε να βρείτε την εφημερίδα μας; Μπορείτε να τη ζητήσετε από το Σύλλογο Γονέων των μαθητών του ΤΕΓ Ζυρίχης Apfelbaum ή από την υπεύθυνη της εφημερίδας, Ιωάννα Σπηλιώτη. Ακόμα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εφημερίδα μας στο email:milia@greek-school.ch

Τα έσοδα από την εφημερίδα θα διατεθούν για τα έξοδα της εκτύπωσης της και για τη στήριξη του Συλλόγου γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια, ΦΛΟΓΑ.

Καλές γιορτές!


Milia heisst die Schülerzeitung der Griechischen Schule Zürich Apfelbaum.

Der Name ist von der Schweizer Schule (Apfelbaum) entlehnt, die uns beherbergt und der auf Griechisch einerseits den Apfelbaum als solchen und andererseits im Wortspiel auch ομιλία, d.h. Rede, bedeuten kann. Es ist also die μιλιά, die Rede, unserer μηλιά, unseres Apfelbaums, ein Geschenk von Schülern an Schüler.

Unsere Schule unterrichtet Schüler im Alter von 4 bis 15 Jahren, der Unterricht findet einmal pro Woche am Samstag für vier Stunden statt. Die Schüler werden in der griechischen Sprache unterrichtet. Hinzu kommt Unterricht in griechischer Geschichte und Kultur.

Fast alle Texte und Zeichnungen der Schülerzeitung stammen von den Schülern selbst. Sie können unsere eigenen Geschichten lesen, unsere Bilder anschauen, an unseren Ideen teilhaben, unsere Rezepte ausprobieren und über die Witze lachen, die wir erzählen. Wir haben den Ehrgeiz, dass unsere «Μιλιά» viele Leser gewinnen wird und dass wir Kontakte zu Schülern anderer griechischer Schulen in der Schweiz und eventuell auch in anderen Ländern knüpfen können.

 

Wo finden Sie unsere Zeitung? Sie können sie beim Elternverein der Griechischen Schule Apfelbaum oder bei der Verantwortlichen der Zeitung, Ioanna Spilioti, beantragen. Sie können unsere Zeitung unter  milia@greek-school.ch kontaktieren.

Die Einnahmen aus der Zeitung werden für die Druckkosten ausgegeben und die Vereinigung der Eltern von Krebskranken Kindern, ΦΛΟΓΑ, unterstützen.

Schöne Feiertage!